Offentliga uppdrag

GESTALNINGSUPPDRAG 2012

RÅGÅRDEN - ny vårdbyggnad för den rättspsykiatriska vårdkedjan. Olofstorp, Angered, Göteborg. Beställare: Västra Götalandsregionen

Detaljer från konstgestaltning Rågården, 2012.