Samtliga teckningar ovan, blyerts på papper, 170 x 90 cm

Teckning, blyerts, 27 x 34 cm.  Foto: Johan Wingborg

"Porträtt", tre teckningar, blyerts, 34 x 27 cm  Foto: Johan Wingborg

"Porträtt" –  "Tiden" – "Porträtt", tre teckningar, blyerts, 34 x 27 cm    Foto: Johan Wingborg