Marie Holmgren

GESTALNINGSUPPDRAG 2012

 

RÅGÅRDEN - ny vårdbyggnad för den rättspsykiatriska vårdkedjan. Olofstorp, Angered, Göteborg.

Beställare: Västra Götalandsregionen

 

Interiör korridor

 

Interiör korridor

 

Detalj. vägg, korridor

 

Interiör korridor

 

Interiör korridor

 

Detalj, tuftat verk, korridor

 

Interiör korridor