Marie Holmgren

Född 1953 bor och arbetar i Göteborg och Berlin

 

 

UTBILDNING

 

Konsthögskolan Valand, 1971-76

 

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

 

Tjörnedala konsthall, 2017

Galleri Moment, Ängelholm 2017

Galleri 21, Malmö 2016

Örebro Universitet, konsthall, 2015

Eskilstuna konstmuseum, 2014

Teatergalleriet, Kalmar, 2014

Galleri Thomassen Göteborg 2013

Galleri Skarliden Vara 2012

Galleri Oijens Göteborg  2009

Galleri Konst i Karlstad  2007

Södra Galleriet, Stockholm  2005

Stadsgalleriet Halmstad  2005

Galleri Oijens Göteborg  2005

Galleri Estetica, Malmö  2004

Flamenska Galleriet Borås  2003

Galleri Koch Stenungsund  2003

Södra Galleriet Stockholm  2003

Åmåls Konsthall   2003

Galleri Gripen Karlstad  2001

Galleri H Stockholm   2000

Göteborgs Konstmuseum  1999

Galleri Oijens Göteborg  1999

Borlänge konsthall  1999

Tidaholms Konsthall  1997

Skellefteå Konsthall   1996

Galleri Oijens Göteborg  1995

Galleri Andersson Skövde  1995

Flamenska Galleriet Borås 1994

Arvika Konsthall   1992

Galleri Fransiska, Århus, Danmark  1992

Galleri Oijens Göteborg  1992

Uddevalla Konsthall   1991

Lysekils Konsthall   1991

Mariestads Museum   1990

Galleri 54 Göteborg   1986

Galleri Bild och Form Västerås  1983

Marks konstgille Kinna,  1981

Galleri 54 Göteborg   1980

 

GRUPPUTSTÄLLNINGAR (i urval)

 

Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn 2017

Gislaveds konsthall, 2016

Galleri Thomassen, Göteborg 2015,2016

Galleri Konstepidemin, 2015,2016

Konstnärshuset, Stockholm 2014, 2015 Teckningsmuseét i Laholm 2015,

Galleri Jeanette Ölund, Borås, 2015

Galleri S, Östersund 2015

Galleri Thomassen, Göteborg 2015

Konstnärshuset, Stockholm 2014,

Galleri Konstepidemin, Göteborg 2014

Dalslands konstmuseum, 2012
Galleri Konstepidemin, Göteborg 2012

Konstnärshuset, Stockholm  2009

Konst och folk, Stockholm  2008

Racksta Museum, Arvika 2007

Galleri Olsson-Uddenberg, Göteborg 2006

Sthlm Art Fair, Stockholm  2004

Galleri Oijens, Göteborg  2004

Vågå, Norge  2002

Södra Galleriet, Stockholm 2002

Skövde Konsthall  2000

Galleri Färg & Formm, Stockholm 1997

Vänersborgs Konsthall, 1994

Göteborgs Konsthall,1993

Galleri Oijens, Göteborg 1986

Västerås Konstmuseum,1983

Borås Konstmuseum,1983

Galleri 54 Göteborg,1982

Flamenska Galleriet, Borås 1976

Skövde Konsthall, 1976

OFFENTLIGA UPPDRAG/ KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGAR

 

Västra Götalandsregionen, Rågården, rättspsykiatri, 2012

Värmlands läns landsting. Glaslaminat till Tvagningsrum och Avskedsrum 2010-11

Västra Götalandsregionen. Tuft och teckning, 2009-12

Bostads AB Poseidon, målningar och terazzogolv i fyra trapphus, 1996

Göteborgs Stad, fasadmålning, 1990

Borås Lasarett, triptyk i trä och akryl, 1989

Sahlgrenska Sjukhuset, freskmålning/Stuccolustro, 1986

Göteborgs Stad Hagaskolan, kakelmosaik, 1985

Riksbyggen Göteborg, målningar i trapphus, 1982

 

 

ARBETE MED OFFENTLIGA MILJÖER

 

Projektledare för Stockholm konst 2015-

Ledamot i Karlstads råd för Konstnärlig Gestaltning 2011-2015

Ledamot Karlstads kommuns konstnärliga råd, 2011

Konsult för Statens konstråd, 2009 - 2011

Projektledare för Statens konstråd, 2004 - 2009

Konstkonsult för Västra Götalandsregionen, 2002 - 2004

Konstnärligt utvecklingsarbete ”Färgreflexion” HDK, 1999

Konstkonsult för Bostads AB Poseidon, 1989-1995, 2001

Konstkonsult för Älvsborgs läns landsting, 1986-1989

 

 

PEDAGOGISKA UPPDRAG

 

Utbildningsansvarig Påbyggnadsutbildningen/magisterutbildningen Tillämpad konst HDK.  2002-2006

Universitetslektor i Färg och Form, HDK*, 1992-2006

Projektanställd på HDK för arbete med Forskningsfrågor för Konsthantverksutbildningen vid Göteborgs Universitet 2006-2007.

Lärare på KV konstskola, 1982-1992

Gästlärare bland annat på Chalmers Arkitektur, Textilhögskolan Borås, Konsthögskolan Valand, Gerlesborgsskolan Bohuslän

* Högskolan för Design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet.

 

STIPENDIER I URVAL

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 2016

Längmanska kulturfonden, 2016

Konstnärsnämndens tvåårigt arbetsstipendium, 2014, 2015

Adlerbergska kulturstipendium, 2004

Göteborgs Stads kulturstipendium, 1998

Konstnärsnämndens arbetsstipendium, 1996

Eric Ericsons stiftelse arbetsstipendium, 1992

Konstnärsnämndens arbetsstipendium, 1991

 

ÖVRIGA UPPDRAG

 

Skrivit boken ”Tiden som är för handen – om praktisk konsttillverkning” tillsammans med Nina Bondeson. 2007

Juryarbete för Halmstadsalongen Halmstads museum, 2010, Dalslandsalongen, Konsthallen Dals Långed -08 och Värmlandssalongen, Värmlands museum -07

Lärare och föreläsare i konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer för nya konstkonsulter. Arbetsförmedlingen Göteborgs regi.

 

TEXT AV INGER HÖJER ASPEMYR, INTENDENT, STATENS KONSTRÅD

 

Skogen har för många en särskild betydelse. Att strosa runt vare sig man har ett mål eller inte är en form av avkoppling från det påpassade vardagslivet. Känslan av att skogen är ett skydd, en fristad delas av många. I skogen blir proportionerna av människan på något sätt justerade för att ingå i något större, som det ekologiska system vi lever i. Också en euforisk känsla infinner sig som en förhöjd livskänsla. Man får också ett existentiellt mått på sin ringa betydelse i det stora hela, något som kan kännas som en tröst.

 

I skogens eller trädgårdens mångfald av träd, vad får oss att stanna upp vid ett enskilt träd? Att verkligen betrakta ett enskilt träd? Är det någon detalj som lösgör sig, fångar intresset i det som ögonblicket innan var en del av den gröna massan? Kanske som att trädet väljer att visa sig för dig.

 

Marie Holmgren tecknar träd. Harmoniskt centrerat i bilden möter betraktaren trädet ansikte mot ansikte. Frikopplade från rötter, luft och omgivning men också frikopplade från det förflutna och det som komma skall framträder de här och nu. Med distinkta blyertsprickar i en tålmodig teknik arbetas formen fram. Hur starkt trädet tillåts framträda i bildens slutliga valör, förhandlas fram under arbetets gång. Det är i den stilla processen relationen mellan tecknare och objekt utvecklas. Den meditativa atmosfären för tankarna till japanska tuschteckningar i Katsushika Hokusais (1760-1849) bildvärld, fast än det snabba, tveklösa anslaget i hans teckningar är den motsatta hållningen.

 

Tecknaren kallar fram närvaron av det enskilda trädet. Bilden kommer gradvis att skönjas för att mötet ska kunna äga rum. Ingenting tillåts störa den processen. Koncentrationen är total, här är det bara tecknaren och trädet som befinner sig öga mot öga. Måtten på bilderna är av stor betydelse. Storleken bestäms efter människans längd som för att markera att det är ett möte likar emellan i en nära relation.

 

Träden är magnifika i sitt uttryck men har någon detalj som fångar ögat, en vinklad gren, en oväntad rörelse. Objekten är uteslutande barrträd. Det är det långsamma växandet som intresserar. Skogen består ju mest av gran och tall, i en identitet som inte rubbas nämnvärt av årstidernas växlingar. Till skillnad från lövträdens mer påtagliga förändringar över året har barrträden inte samma oförbehållna förmåga att fascinera. De står mer för det idoga och motståndskraftiga, som står pall i alla väder. Tills de faller.

 

Livets träd är en metafor, använd i kulturer över hela världen som en religiös symbol. Moder jord är kanske den vanligaste symbolen för alltet men Livsträdet är en väl använd bild för det livgivande. Även Dödens träd existerar som symbol för livets kretslopp. Inom buddhismen i Kina finns föreställningen om att de döda sitter på grenar i Dödsträdet. Trädet ger liv men tar också liv i en obönhörlig cykel.

 

Träden i Marie Holmgrens bilder uttrycker sin autonomi och Marie Holmgren uttrycker sin tveklösa närvaro.